Asbestsanering in Sneek

voor 2023 minicontainment

Bij de ketensamenwerking met Thuiscorporatie Elkien en Van Wijnen hebben wij een dergelijke asbestsanering uitgevoerd bij 110 woningen in Sneek. Bij deze woningen loopt een asbesthoudende ontluchtingsbuis vanuit het toilet en de keuken door de slaapkamer via de zolder naar buiten. Bij een traditionele asbestsanering moet de slaapkamer en zolder door de bewoner worden leeggeruimd. Door deze asbestsanering nu in MiniContainment uit te voeren is dit niet nodig en creƫren we gezamenlijk een hogere bewonerstevredenheid.