Renovatie sloopwerk

Bij specialistisch binnen-sloopwerk gaat het om sloopwerkzaamheden bij renovatie. Hierbij valt te denken aan het slopen van onder andere badkamers, keukens en toiletten. Door bijvoorbeeld deze binnen sloopwerken in combinatie met de asbest- of chroom6-saneringen uit te voeren, kan er efficiënt te werk worden gegaan in een gestroomlijnder proces. Ons doel is om de bewonersoverlast zo minimaal mogelijk te houden.

Vraag direct een offerte aan

Renovatie en sloopwerk NIVO

Sloopwerkzaamheden

Sloopwerkzaamheden van complete woningen en gebouwen vallen niet onder specialistisch binnen-sloopwerk.

Waar traditionele slopers vaak meer slopen, dan nodig is. Proberen wij, net als bij onze asbestsaneringen, alleen te slopen waarvoor wij worden ingeschakeld. Onze mensen zijn goed getraind in het beperken van bijkomende schade. Door onze ervaring hebben wij oog voor de situatie. Ons doel is om een zo hoog mogelijke bewonerstevredenheid te bewerkstelligen.

Fijnstof in de bouw, kwartsstof

In de afgelopen 10 jaar is er steeds meer aandacht voor het vrijkomen van fijnstof in de bouw en de schadelijke gevolgen daarvan. Deze fijnstof wordt ook wel kwartsstof genoemd. Kwartsstof is afkomstig van kwarts. Dat is een van de meest voorkomende mineralen ter wereld. Meer dan 12% van de aardkorst bestaat uit kwarts. Kwarts zit in zand en in de meeste natuurlijke gesteenten, dus in veel bouwmaterialen. Voorbeelden van gesteenten met een hoog kwartsgehalte zijn zandsteen (50-90%(, kalkzandsteen (30-83%), cellenbeton (12-44%) en betonsteen (23-40%). Bij het bewerken van dergelijke materialen komt een hoge concentratie kwarts vrij, die schadelijk kan zijn bij inademen. Door het inademen kunnen stoflongen of zelfs longkanker ontstaan. Sinds 1 januari 2014 controleert ook het SZW strenger op het vrijkomen van kwartsstof in de bouw.

stofarm sloopwerkzaamheden

Stofarme werkwijze

Om zowel onze eigen medewerker als die van de aannemer, maar vooral de bewoners te beschermen tegen fijnstof, werken wij stofarm. Hierdoor kan de bewoner vaak zelfs in huis blijven wonen. De overlast van stof in leefomgeving is zeer beperkt. Dit is fijn voor de bewoners, maar kunnen we onze werkplek ook beperken tot puur het gebied waar daadwerkelijk gewerkt wordt.

Circulair

Binnen de NIVO Groep werken wij met elkaar aan een schonere wereld. Voor ons betekent dit, dat wij circulair omgaan met ons sloopafval. Bij sloopwerkzaamheden wordt het afval altijd op waarde ingeschat en zorgen wij voor een juiste verwerking. Wij hebben aandacht voor het correct scheiden van het afval en zorgen wij voor betrouwbare partners, die voor de circulaire verwerking verzorgen. Door middel van een rapportage kunnen wij de circulariteit achteraf altijd achterhalen.