Bewonersconsulent

Met behulp van een eigen bewonersconsulent willen wij opdrachtgevers, of liever gezegd partners, volledig ontzorgen. Bij renovatie opdrachten zijn wij met het saneren van asbest of renovatie-sloopwerk vaak de eerste partij die werkzaamheden moeten verrichten. Daarna komt de ‘bouw-trein’ op gang. Wij bieden de mogelijkheid om de afstemming van deze start met de bewoners volledig bij onze bewonersconsulent neer te leggen. Hierdoor weten wij communicatielijnen en eventuele faalkosten te verminderen. Maar het biedt nog meer voordelen.

Wat betekent asbestsanering voor mij?

Het saneren van asbest is voor ons dagelijks werk. Onze specialisten kunnen zelf een goede risico-inschattingen maken over asbest. In het geval van een sanering van wooneenheden ligt dat vaak anders. Met meer dan 5.000 te saneren wooneenheden per jaar, weten we dat bewoners vaak huiverig zijn voor de sanering zelf. Asbest heeft in de afgelopen tientallen jaren toch een enge naam gekregen wat mensen vooral angstig maakt. De voornaamste vragen die wij krijgen, gaan over wat er gaat gebeuren in de woning en hoe schoon is mijn leefomgeving na de sanering. Vaak heeft hun angst te maken met nog rondzwevende asbest-deeltjes na onze werkzaamheden als asbestsaneerder.

Bekijk hier onze brochure waarin een asbestinventarisatie zowel binnen als buiten/rondom een woning wordt weergegeven.

bewonersconsulent kaarten

NIVO Asbest & Milieutechniek heeft een eigen bewonersconsulent, die de saneringstrajecten nauwkeurig begeleidt. Bewoners krijgen tijdig een gedetailleerde uitleg over de werkzaamheden, daardoor nemen we eventuele weerstand en angst weg. Hiermee bespoedigen wij de planning voor woningcorporaties, vastgoedbeheerders en aannemers. Weerstand van bewoners kan in de slechtste gevallen een vertragende werking hebben en onnodige kosten met zich meebrengen. Een vertraging heeft negatieve gevolgen voor alle betrokkenen, ook voor de bewoners zelf. Om het project soepel te laten verlopen, pakken wij als professioneel asbestsaneerder een proactieve rol op. Dit wordt zeer gewaardeerd door onze opdrachtgevers.

Bewoners-tevredenheidsonderzoeken

Een goede en hoge bewonerstevredenheid is voor elke woningcorporatie van belang. Om onze dienstverlening op niveau te houden en op verzoek van de opdrachtgever doen wij periodiek of projectmatig bewonerstevredenheidsonderzoeken. Na het uitvoeren van de asbestsanering overhandigen wij een kaart met enquêtevragen aan elke bewoner. Deze kaart kan worden ingevuld en kosteloos retour worden gezonden. Bewoners kunnen hun mening geven over de uitgevoerde asbestsanering door NIVO Asbest & Milieutechniek. De ingevulde enquêtes bundelen wij tot één geheel per project of periode. Vervolgens worden de uitkomsten van de enquêtes geanalyseerd en passen wij waar nodig onze procedures aan. Door de inzet van deze enquête kunnen we ons kwaliteitsniveau continu bewaken.

bewonersconsulent

Voorlichtingsfilm voor bewoners

NIVO Asbest & Milieutechniek heeft speciaal voor bewoners (van woningbouwverenigingen) een informatieve film over de bewonerscommunicatie bij NIVO Asbest & Milieutechniek gemaakt. Bekijk de voordelen.