Natuurvrij maken

In de afgelopen decennia is steeds meer aandacht voor flora en fauna. Dit is een goede ontwikkeling voor de bescherming van dieren en diersoorten. Echter het bouwproces van nieuwe woningen kan hier soms raar in de knel komen.

Als er bijvoorbeeld onverwacht een vleermuizensoort wordt aangetroffen in woningen, die gesloopt moeten worden. Deze vondst kan leiden tot een enorme kostenpost. Maar gelukkig is er een oplossing.

Problemen voorkomen

Door woningen of gebouwen, met name voorafgaand aan het broedseizoen, natuurvrij te maken, kunnen problemen worden voorkomen. In de afgelopen jaren heeft NIVO hiervoor een expertise opgebouwd. Een mooi voorbeeld is een woonwijk in Loppersum. Deze woonwijk moest door toedoen van aardbevingen als gevolg van gaswinning worden gesloopt. De sloop van de woonwijk liet door diverse vooronderzoeken nog even op zich wachten. Alle woningen zijn voorafgaand aan de sloop natuurvrij gemaakt.

natuurvrij maken woning

Dit wil zeggen dat alle kieren, gaten, tussenruimten en nestelplekken rondom de woningen diervriendelijk worden dichtgezet of afgezet. Gaten worden dusdanig slim dichtgezet, zodat de dieren er nog wel uit de woningen kunnen komen, maar niet meer naar binnen kunnen. Pas na verloop van tijd als er geen natuur meer in de woningen aanwezig is, kunnen de woningen worden gesloopt. Natuurvrij maken van woningen betekent letterlijk, dat er gaas langs de dakgoten wordt geplaatst en aanwezige gaten worden dichtgestopt.