Asbest laten verwijderen

Heeft u in uw woning of bedrijfspand te maken met sporen van asbest? We raden u aan een specialist in te schakelen die het pand komt inspecteren zodat het asbest vervolgens vakkundig kan worden verwijderd. Bij ons bent u aan het juiste adres om het asbest te laten verwijderen. Weten wat we voor u kunnen betekenen? Dat leest u op deze pagina. Ontdek daarnaast onze andere diensten waarmee we u kunnen helpen. Wilt u ons inschakelen voor het verwijderen van asbest?

Vraag direct een offerte aan

asbest laten verwijderen woning

Asbest aangetroffen in uw woning of bedrijfspand?

Tot in de jaren 80 en 90 van de vorige eeuw werd asbest veelvuldig gebruikt als bouwmateriaal. Het materiaal heeft gunstige voordelen omdat het voordelig, sterk en slijtvast is. Pas later werd duidelijk dat in het asbest ziekteverwekkende stoffen zitten. Niet-hechtgebonden asbest bevat vezels die direct via de lucht in de longen kunnen komen. Contact met hechtgebonden asbest kan gevaarlijk worden als het materiaal beschadigd of verouderd raakt. Heeft u een pand die uit deze of een eerdere periode stamt, dan is de kans zeer aannemelijk dat u asbest kunt aantreffen.

asbest laten verwijderen particulier zakelijk

Het lastige is dat asbest vaak verwerkt is in bouwmaterialen als oude vinyltegels of isolatieverpakkingen. Op zichzelf zijn de asbestvezels te herkennen aan een witte (chrysotiel), blauwe (crocidoliet) of bruine (amosiet) kleur, maar na verwerking in andere materialen verdwijnen de herkenbare eigenschappen. Bovendien zijn losse vezels niet met het blote oog te zien, waardoor het nog moeilijker wordt te bepalen of u er direct mee in contact bent gekomen. Om dit alles te voorkomen, raden wij u daarom aan uit de buurt te blijven van deze plekken en dat u ons inschakelt om het asbest te laten verwijderen.

Neem vrijblijvend contact op

Onze grondige aanpak

Wilt u asbest laten verwijderen, dan kunt u bij ons rekenen op een grondige aanpak met een hoogwaardig resultaat. We werken volgens een effectief stappenplan waarin elk getroffen gedeelte in het pand uitvoerig wordt aangepakt. De asbestsanering is verbonden aan strikte wet- en regelgevingen, daarom voeren we dit onder zeer specifieke condities uit. Daarnaast wordt de asbestinventarisatie voorafgaand aan de verwijdering gedaan door een onafhankelijke partij. Als u wilt, kunnen wij met deze partij in contact komen.

Na inventarisatie kunt u de asbest laten verwijderen door onze specialisten. Mocht het nodig zijn, dan kunnen de werkzaamheden gecombineerd worden met renovatie- en sloopwerkzaamheden. Op deze manier zorgen we voor een gestroomlijnd proces dat bestaat uit onderstaande stappen:

  1. Een onafhankelijk bureau stelt een asbestinventarisatierapport samen. Er wordt melding gemaakt bij het Landelijk Asbestvolgsysteem (LAVS).
  2. Een plan van aanpak volgt inclusief een daarop aansluitende offerte.
  3. U ontvangt de offerte en wij gaan aan de slag. We volgen een strak tijdspad en kunnen daarbij zoveel mogelijk hinder en faalkosten voorkomen.
  4. Het asbest wordt verwijderd door onze specialisten. Van tevoren doen we melding bij een aantal overheidsinstanties. Wijkt de situatie af van het inventarisatierapport, dan wordt die opnieuw beoordeeld.
  5. Na verwijdering kan de locatie geïnspecteerd worden door een eigen of een onafhankelijke partij. Is alle asbest verwijderd, dan wordt de locatie vrijgegeven.

We zorgen ervoor dat de locatie na de werkzaamheden volledig hersteld en als nieuw opgeleverd wordt. De asbesthoudende materialen die zijn verwijderd, voeren we af conform de wet. Na ontvangst van een stortbewijs en vrijgaverapport kunnen we de afronding melden bij het LAVS.

Mini Containment

Mini-Containment

Voor het verwijderen van asbest maken we gebruik van de nieuwste technieken en innovaties die bijdragen aan een efficiënte werkwijze. We zijn trotse licentiehouders van Mini-Containment Nederland wat ons in staat stelt de asbestsanering veel sneller en veiliger uit te voeren. We komen bij u op locatie en plaatsen een frame van plexiglas over de asbesthoudende objecten. Dit frame sluit de plek volledig af, waardoor we de ruimte veilig kunnen stellen. In het frame zitten uitsparingen met handschoenen die het mogelijk maken het asbest te verwijderen en de ruimte vervolgens te inspecteren. Groot voordeel is dat we zonder het dragen van beschermende pakken en maskers de asbestsanering kunnen uitvoeren. U hoeft zelfs de ruimte niet te verlaten. De Mini-Containment methode zorgt voor aanzienlijk minder overlast en een snelle en nauwkeurige afhandeling van de sanering.

Asbest laten verwijderen door NIVO Asbest & Milieutechniek

Creëer een gezonde woon- en werkomgeving waarbij uw pand vrij is van asbest. Om dit mogelijk te maken en het asbest te laten verwijderen, kunt u gebruikmaken van onze expertise. Wij hebben de ervaring om dit veilig, verantwoord en conform de wet uit te voeren. Wilt u meer weten over de mogelijkheden voor asbestsanering? Neem vrijblijvend contact met ons op of vraag direct een offerte aan.