Asbestsanering Friesland

Bent u eigenaar van een historische boerderij of een ouder bedrijfspand in Friesland? De karakteristieke eigenschappen van het gebouw zijn wellicht medebepalend geweest voor de aankoop. Belangrijk is dat u ook rekening houdt met de staat van het pand en de mogelijke aanwezigheid van asbest. Bij woningen en panden van voor de jaren 80 en 90 is de kans hierop zeer aannemelijk. Om de situatie op korte termijn op te lossen, adviseren we u gebruik te maken van onze diensten op het gebied van asbestsanering in Friesland. Bekijk daarnaast wat we met onze andere diensten voor u kunnen betekenen. Wilt u ons inschakelen voor asbestsanering?

Vraag direct een offerte aan

asbestsaneringsbedrijf Friesland NIVO asbest milieutechniek

De risico’s van asbest in uw pand

Als eigenaar van een oudere woning of bedrijfspand is het belangrijk dat u bedacht bent op de mogelijke aanwezigheid van asbest. Is het gebouw van voor de jaren 80 en 90, dan zijn er vaak bouwmaterialen gebruikt waarin asbest is verwerkt. Asbest kan voorkomen in niet-hechtgebonden vorm. In dat geval komen asbestvezels direct vrij in de lucht met het gevaar dat u ze kunt inademen. Asbest kan ook in hechtgebonden vorm voorkomen, dan zijn de vezels verwerkt in bouwmaterialen. Is er sprake van veroudering of beschadiging van de materialen, dan kunnen de asbestvezels alsnog vrijkomen en in de lucht terechtkomen. Inademing van de vezels vergroot het gevaar op ernstige longziekten.

professioneel asbestsaneringsbedrijf

Het risico zit ‘m bovendien in het feit dat het moeilijk is vast te stellen of u te maken heeft met asbest. Omdat asbest verwerkt is in verschillende bouwmaterialen -hierbij kunt u denken aan oude vinyltegels of aan isolatieverpakkingen- zijn de witte (chrysotiel), blauwe (crocidoliet) of bruine (amosiet) kleur niet meer herkenbaar. Daarnaast zijn asbestvezels onzichtbaar voor het blote oog, dus kunt u niet goed bepalen of u ermee in aanraking bent geweest. We drukken u dan ook op het hart om niet op de betreffende locaties te komen. De asbestsanering in Friesland dient u te laten doen door een erkend bedrijf. Bij NIVO Asbest & Milieutechniek vindt u specialisten die u graag van dienst zijn.

Neem vrijblijvend contact op

Een gedegen plan van aanpak voor asbestsanering

Komen we voor asbestsanering bij u langs, dan doen we dit niet zonder een grondig plan van aanpak. Asbest is een risicovol materiaal dat op een vakkundige wijze verwijderd moet worden. Niet voor niets zijn er strikte wet- en regelgevingen die we bij de saneringswerkzaamheden dienen te volgen. Onderstaande stappen zijn leidend in onze aanpak, waardoor we het beste en veiligste resultaat voor u kunnen afleveren. Daarnaast kunnen we de asbestsanering in Friesland te combineren met andere renovatie- en sloopwerkzaamheden die eventueel nodig zijn. Informeer gerust naar de mogelijkheden hiervoor.

  1. De asbestsanering in Friesland begint met een uitvoerige asbestinventarisatie. Hier is een onafhankelijke inventarisatiepartij voor nodig.
  2. Op basis van de informatie uit het inventarisatierapport stellen we een plan van aanpak met aansluitende offerte op.
  3. Door het plan van aanpak als basis te gebruiken, kunnen we een strak tijdspad volgen en minimale hinder en faalkosten creëren. Van tevoren ontvangt u de offerte voor de werkzaamheden.
  4. Voor we beginnen met de verwijdering van het asbest, melden we de situatie bij diverse overheidsinstanties. Wijkt de situatie af van de gegevens uit het inventarisatierapport, dan is een nieuwe beoordeling vereist.
  5. Is het asbest verwijderd, dan komt er wederom een onafhankelijk bureau langs om de nieuwe situatie te inspecteren. In geval van een volledige asbestsanering kan de locatie in Friesland worden vrijgegeven.
  6. We verlaten uw pand niet voordat de werkzaamheden volledig hersteld zijn. Dat betekent dat we zorgen voor de afvoer van de verwijderde materialen en dat we de asbestsanering kunnen melden bij het Landelijk Asbestvolgsysteem (LAVS).
Mini Containment

Mini-Containment

Om onze aanpak efficiënt en veilig uit te kunnen voeren, maken we gebruik van de nieuwste technieken en innovaties. Een belangrijke techniek is de Mini-Containment methode die we als licentiehouder van Mini-Containment Nederland iedere dag toepassen. Deze methode maakt het ons mogelijk de asbestsanering snel, veilig en zonder hinder af te handelen. We plaatsen een frame van plexiglas over het asbesthoudend object dat volledig afgesloten wordt van de rest van de ruimte. De uitsparingen met handschoenen die in het plexiglas zijn aangebracht, geven ons de mogelijkheid het asbest eenvoudig en veilig te verwijderen. Met een speciale stofzuiger worden vrijkomende asbestvezels afgevoerd en dankzij het plexiglas zijn beschermende pakken en maskers verleden tijd. U kunt zelfs in de ruimte blijven om ongehinderd uw werkzaamheden voort te zetten.

Asbestsanering in Friesland door NIVO Asbest & Milieutechniek

Voor asbestsanering in Friesland bent u bij NIVO Asbest aan het juiste adres. We komen bij u in de woning of op het bedrijf om alle aanwezige asbest te verwijderen, zodat u weer in een veilige omgeving kunt wonen en werken. Wilt u meer weten over onze asbestsaneringswerkzaamheden? Neem vrijblijvend contact met ons of vraag direct een offerte op.