Chroom-6 saneren

Zijn er in uw woning of bedrijfspand (verouderde) materialen aanwezig waar chroom-6 in is aangetroffen? Chroom-6 is een metaal met een ingewikkelde samenstelling dat zich bij aanbrengen van bijvoorbeeld chroomhoudende verf gemakkelijk verspreidt. Ook heeft iedere verbinding een eigen kleur en is het daardoor moeilijk te herkennen. Laat daarom het chroom-6 saneren door onze specialisten die met hun kennis en ervaring en een gedegen aanpak voor u klaar staan.

Bekijk bovendien onze andere diensten waarmee we u helpen uw pand vrij te maken van schadelijke stoffen, zodat u in een veilige omgeving kunt wonen en werken. Wilt u ons inschakelen om Chroom-6 te saneren?

Vraag direct een offerte aan

Over chroom-6

Net als asbest kwam chroom-6 in voorgaande jaren veel voor in materialen die nodig waren voor de bouw van huizen en panden. Denk aan roestwerende verf of aan staalconstructies. En net als asbest is ook chroom-6 schadelijk voor de gezondheid. Sinds 2017 is het binnen heel Europa verboden deze metaal te gebruiken in combinatie met verf. Bij andere toepassingen wordt een maximale grenswaarde bepaald en de wetgeving die nog in ontwikkeling is, maakt duidelijk dat steeds meer restricties worden opgelegd bij het gebruik van het metaal. Omdat het nog veelvuldig aangetroffen wordt in gebouwen, is het essentieel chroom-6 te laten saneren door een professional.

wat is chroom-6

Wat is chroom-6?

Chroom is een metaal dat in verschillende samenstellingen voorkomt. Chroom-6 is hier een van. Het element kan niet in pure vorm bestaan, maar bindt zich altijd aan andere stoffen als zuurstof om vervolgens als chromaat of dichromaat te binden aan bijvoorbeeld zink. Hierom spreken we altijd over een chroom 6-verbinding.

Waar komt u Chroom-6 tegen?

Chroom-6 kan voorkomen in roestwerend verf, op staalconstructies, in geconserveerd hout (zoals oude schuttingen) en bij het maken van beton. Het kan vrijkomen door met chroomhoudende verf te spuiten of door chroomhoudende materialen te bewerken. De stof waar chroom-6 in zit, komt dan vrij in de lucht en kan de hele ruimte inclusief vloer, meubilair en zelfs voedingsmiddelen besmetten. Omdat chroom-6 zich kan binden aan diverse andere elementen, heeft iedere verbinding een andere kleur, samenstelling en eigenschappen. Dat maakt het ingewikkelder het metaal te herkennen.

chroom 6 saneren uw huissaneerder

De risico’s voor uw gezondheid

De verschillen tussen chroom 6-verbindingen hebben als gevolg dat de mate van oplossing in water per verbinding anders is. Hoe gemakkelijk een chroom 6-verbinding oplost heeft tegelijk veel invloed op het gezondheidsrisico. Komt u in aanraking met chroom-6, dan kunt u het metaal via inademing en via de huid in uw lichaam krijgen. Als dat gebeurt, kan het molecuul ongewenste verbindingen maken met lichaamscellen die vervolgens muteren en ernstige ziektes kunnen veroorzaken.

Laat u een van onze specialisten het chroom-6 saneren, dan kunt u erop rekenen dat dit op een vakkundige en effectieve manier gebeurt, zodat het risico op gezondheidsklachten geminimaliseerd wordt.

Vraag direct een offerte aan

Werkwijze voor het saneren van Chroom-6

Het is essentieel dat uw leef- of werkruimte volledig vrij is van schadelijke stoffen die uw gezondheid aan kunnen tasten. Net als bij asbestsanering passen we bij het saneren van chroom-6 een grondige en effectieve werkwijze toe die bestaat uit onderstaande stappen.

 1. Chroom 6-inventarisatierapport
  Voor de chroom 6-inventarisatie komt een onafhankelijk inventarisatiebureau bij u op locatie. Naar wens kunnen wij het bureau voor u inschakelen, de uitvoering doen wij als saneerder nooit zelf. In het rapport dat volgt kunnen we zien in welke bronnen chroom-6 is aangetroffen.
 2. Plan van aanpak en opzet van offerte
  In de volgende stap maken we een plan van aanpak dat gebaseerd is op zowel de inventarisatie als op uw wensen. We kunnen de chroom-6 saneren door volledige verwijdering of door het te bewerken met nieuwe verf. Aansluitend op het plan dat veiligheid, tijdigheid en kwaliteit waarborgt, volgt een passende offerte.
 3. Ontvangst van offerte
  We volgen het plan van aanpak nauwkeurig en met een strak tijdspad op. Hierdoor kunnen we chroom-6 saneren waarbij hinder en faalkosten maximaal voorkomen worden.
 4. Chroom-6 saneren
  Onze gediplomeerde medewerkers voeren de sanering van chroom-6 op een kwalitatieve en veilige manier uit. De voorbereidingen waarbij een uitgebreide training gevolgd wordt, zorgen ervoor dat de werkzaamheden nauwkeurig en in één keer goed gedaan worden.
 5. Vrijgeven van locatie
  Na afronding van voorgaande stap volgt een inspectie die door u of een onafhankelijke partij gedaan kan worden. Het saneren van chroom-6 is volgens plan en met succes gedaan, dus de locatie kan worden vrijgegeven.
 6. Afhandeling
  Nadat alle bronnen waar chroom-6 in is aangetroffen zijn verwijderd, kunnen we het proces voor u afhandelen. De verwijdering van de bronnen dient te worden gedaan volgens geldende wet- en regelgeving.

Chroom-6 laten saneren door NIVO Asbest & Milieutechniek

We begrijpen maar al te goed dat u een veilige leef- en werkomgeving wilt creëren die volledig vrij is van schadelijke stoffen. Wilt u de aanwezige chroom-6 laten saneren, dan bent u bij NIVO Asbest & Milieutechniek aan het juiste adres. De kennis en ervaring in combinatie met een uitgebreid plan van aanpak, zorgt ervoor dat we de sanering doeltreffend uitvoeren.

Wilt u meer weten over onze werkwijze en wat we voor u kunnen betekenen? Neem vrijblijvend contact op voor meer informatie en persoonlijk advies.