Chroom-6 saneren

Chroom-6 is sinds 2017 binnen Europa verboden te gebruiken in combinatie met verf. Net zoals bij asbest kan chroom-6 zeer schadelijk zijn voor de gezondheid. Daarom is het steeds belangrijker geworden dat chroom-6 verwijderd wordt door een specialist. Net als bij onze asbestsanering trajecten, gebruiken wij bij Chroom-6 sanering een planmatige aanpak waarbij communicatie & privacy hoog in het vaandel staan en gaan we met hoge precisie aan het werk.

Wat is het?

Chroom is een metaal, er zijn verschillende soorten. Chroom wordt in de scheikunde aangeduid als Cr en heeft atoomnummer 24. De meest voorkomende vormen van chroom zijn chroom0, chroom3 en chroom6. Chroom6 bindt zich altijd met een andere stof, zoals zuurstof. Chroom6 kan niet in pure vorm voorkomen. Na deze eerste binding aan zuurstof komt chroom6 vooral voor als chromaat en dichromaat voor. Chromaat en dichromaat binden zich weer aan een andere stof, zoals zink. We spreken daarom altijd over een “chroom6-verbinding”.

Elke Chroom-6-verbinding heeft een eigen kleur, aparte samenstelling en unieke eigenschappen. Chroom-6-verbindingen verschillen bijvoorbeeld in hoe oplosbaar ze zijn in water. De mate waarin de Chroom-6-verbinding oplost in water is belangrijk, want dat is van invloed op het risico voor de gezondheid.

Waar komt u Chroom-6 tegen?

Chroom-6 kan voorkomen in roestwerende verf, op staalconstructies, in geconserveerd hout (zoals oude schuttingen) en bij het maken van beton. Vanwege de roestwerende eigenschappen werd het veel gebruikt in onder andere verf. Chroom-6 kan vrijkomen door het spuiten met chroomhoudende verf of door chroomhoudende materialen te schuren, slijpen, zagen, verhitten of slopen. De stof waar Chroom-6 in zit komt vrij in de lucht en kan de gehele ruimte besmetten, zoals op vloeren, meubilair, gereedschappen en zelfs voedingsmiddelen die in de ruimte aanwezig zijn.

Net zoals bij asbest kan Chroom-6 zeer schadelijk zijn voor de gezondheid. Chroom-6 is een stof die in de luchtwegen terecht kan komen. In tegenstelling tot asbest kan Chroom-6 ook via aanraking met de huid in het lichaam terecht komen. Echter blijft de meest voorkomende manier van besmetting via inademen van de stof. Het molecuul kan ongewenste verbindingen maken met onze lichaamscellen. Lichaamscellen dit muteren vervolgens en kunnen ernstige ziektes veroorzaken, zoals verschillende soorten kanker.

Sinds 2017 is het binnen heel Europa verboden om Chroom-6 te gebruiken in combinatie met verf. Sinds 1994 was het al verboden om Chroom-6 te gebruiken in verf bij consumenten, cosmetica of speelgoed. Voor andere toepassingen zijn grenswaarden opgesteld en is er een verbod op Chroom-6 in verduurzaamd hout voor consumentengebruik. Inmiddels is er relevante wetgeving ontwikkeld, die bedrijven restricties oplegt met verstrekkende gevolgen.

Hoe gaat NIVO te werk bij een Chroom-6 sanering?

Chroom-6 moet worden gesaneerd onder dezelfde condities als asbest. Hiervoor is (nog) geen eigen wet- en regelgeving. Hieronder vindt u een kort stappenplan over hoe NIVO te werk gaat bij het saneren van Chroom-6.

Stap 1: Chroom-6 inventarisatie-rapport

Voordat er gestart kan worden met het saneren van Chroom-6, dient er eerst een Chroom-6inventarisatie te worden gemaakt door een onafhankelijk inventarisatie-bureau. Deze kan door NIVO worden geregeld, maar de opdrachtgever kan dit ook zelf regelen. Om de onafhankelijkheid te waarborgen en ter bescherming van de maatschappij kan een saneerder nooit zelf een inventarisatie doen of omgekeerd. Vanuit de Chroom-6inventarisatie stelt het inventarisatie-bureau een rapport op waaruit blijkt welke bronnen Chroom-6houdend zijn en waar die zich bevinden.

Stap 2: Plan van aanpak en offerte

Na ontvangst van het Chroom-6 inventarisatie-rapport en de wens van de opdrachtgever gaat NIVO een plan van aanpak maken. Hierbij kan er voor worden gekozen om de Chroom-6houdende bron te verwijderen of te bewerken zodat deze opnieuw geverfd kan worden. Vanwege de jarenlange ervaring met het onderwerp werken wij altijd vanuit een goed plan. Hierbij staat veiligheid, tijdigheid en kwaliteit altijd voorop. Het plan van aanpak kan vervolgens worden omgezet naar een passende en scherpe offerte.

Stap 3: De opdrachtgever ontvangt de offerte

De opdrachtgever ontvangt van ons een uitgewerkte offerte, die aansluit bij het inventarisatierapport en de wensen. Wij proberen ons in de offerte niet te onderscheiden met de prijs, maar wel met het beste plan. Met een goed plan weten wij faalkosten te minimaliseren en de bewonerstevredenheid zo hoog mogelijk te houden. Als de opdrachtgever akkoord heeft gegeven op de offert, dan kunnen van start gaan.

Stap 4: Chroom-6 sanering

Een Chroom-6 sanering hoeft niet zoals bij asbest te worden aangemeld bij verschillende instanties van de overheid of gemeente. De saneringen worden door ons altijd uitgevoerd door gediplomeerde medewerkers, die altijd oog hebben voor de situatie waarin zij werken. Om onze collega’s goed voor te bereidden hebben ze allemaal een uitgebreide Chroom-6-training gevolgd. Bij het uitvoeren van onze werkzaamheden staan veiligheid en klanttevredenheid altijd voorop. Bij een sanering zal altijd worden geprobeerd om de bijkomende schade zo minimaal mogelijk te houden en het werk altijd in één keer goed uit te voeren.

Stap 5: Vrijgave werklocatie

Als het werk conform het plan en de wens van de opdrachtgever is uitgevoerd, dan moet te locatie worden vrijgegeven. Deze vrijgave vind plaats door een eigen visuele inspectie of indien gewenst door een inspectie van een onafhankelijke derde partij. Deze onafhankelijke derde partij kan door NIVO worden geregeld. Nadat de locatie officieel wordt vrijgegeven, dan kan de werkplek worden opgeruimd en schoon worden opgeleverd.

Stap 6: Afhandeling

Na de sanering moeten de verwijderde Chroom-6 houdende bronnen worden afgevoerd conform de wet- en regelgeving. Periodiek voeren wij na onze asbestsaneringen een bewoners-tevredenheidsonderzoek uit. Hiermee meten wij onze kwaliteit, kunnen wij bijsturen en borgen wij een goede uitvoering.