Minerale wollen saneren

Minerale wollen zijn in het verleden volop gebruikt als isolatiemateriaal in woningen. Inmiddels is bekend dat het verwijderen van deze minerale wollen kunnen zorgen voor gezondheidsproblemen op lange termijn. Het deskundig en veilig verwijderen van deze minerale wollen is niet alleen van belang voor de betrokken werknemers, maar ook voor de bewoners. Een gezonde en vezel-vrije woonomgeving na het saneren van minerale wollen is waar wij voor staan.

Wat is het? En hoe herken ik het?

Minerale wol is de algemene aanduiding van twee soorten isolatiemateriaal namelijk: glaswol en steenwol. Glas- en steenwol zijn isolatiematerialen die bestaan uit dunne draden of vezels. In oudere woningen worden ze veelal gebruikt als spouwmuur- of dakisolatie. Glas- of steenwolplaten of dekens zijn vaak aan één zijde bedekt met een afdeklaag van papier of aluminiumfolie. Soms wordt voor na-isolatie van de spouw glas- of steenwol in de vorm van vlokken gebruikt. Het voordeel van minerale wollen is dat ‘onbrandbaar’ is, omdat het van glas of steen.

Tijdens het werken met glas- en steenwol kunnen vezels vrijkomen. Dit gebeurt bijvoorbeeld bij het op maat maken van het materiaal (knippen, snijden en zagen) of bij mechanische bewerkingen (zoals boren, zagen of breken). De vezels kunnen op de huid of in de ogen komen. Daarnaast kunt u de vezels inademen.

In landen zoals Duitsland en de Verenigde Staten zijn de regels aangaande minerale wollen strenger dan in Nederland. Duitsland heeft minerale wollen geproduceerd van voor 1996 zelfs aangemerkt als kankerverwekkend. In de Verenigde Staten worden de vezels van minerale wollen het zelfde geclassificeerd als asbestvezels en is het hierdoor verboden. De regelgeving in Nederland is lang niet zo streng is, ondanks dat dierproeven hebben aangetoond van minerale wollen kankerverwekkend zijn. Echter kan (bijna) iedereen vanuit eigen ervaringen wel bevestigen dat het werken met minerale wollen niet als prettig kan worden ervaren. De gezondheidsrisico’s zullen net als bij asbest, kwartsstof en chroom6 pas na decennia zichtbaar zijn.

Hoe gaat NIVO te werk bij minerale wollen?

Doordat de regelgeving omtrent het werken met minerale wollen in Nederland niet zo streng zijn zoals in Duitsland of de Verenigde Staten, kan iedereen het saneren.

Vanuit de maatschappelijke verantwoordelijkheid vinden wij, dat minerale wollen altijd onder veilige condities moeten worden verwijderd. Zowel de veiligheid van de medewerker als de bewoner dient hierbij altijd in acht te worden genomen. Bij het verwijderen van minerale wollen komen vele glas- en/of steenwol vezels vrij. Deze vezels verspreiden zich snel door de gehele ruimte heen. De gevolgen van achterblijvende vezels voor bewoners en met name kinderen kunnen erg vervelend zijn.

Wij saneren glas- of steenwol altijd onder veilige condities en met het gebruik van de juiste PBM’s (persoonlijke beschermingsmiddelen). Hierbij hebben wij oog voor de gehele ruimte en zorgen wij dat deze vezel-arm weer wordt opgeleverd. Bij ons stopt het niet met alleen het saneren, maar wij zorgen ook na het saneren weer voor herstel. Hierbij kunt u denken aan het aanbrengen van nieuw isolatiemateriaal, dakbeschot, wanden of plafond.