Asbestsanering

Is er in uw bedrijfspand of woningen asbest aangetroffen en bent u op zoek naar professioneel advies over asbest, asbestbeleid en asbestsanering? Bij NIVO Asbest & Milieutechniek werken we met gerenommeerde specialisten. Iedere situatie met betrekking tot asbest vraagt om een eigen afweging, zodat u geen onnodige kosten maakt voor aanvullende arbeidsintensieve saneringsopties. In ons advies staat gezondheid voorop en de situatie behandelen we met een aanpak op maat. Zo kunnen we de asbestsanering op de meest efficiënte wijze uitvoeren.

Meer informatie over asbestsanering en hoe we u kunnen helpen vindt u op deze pagina of download hier onze brochure. Bekijk ook onze andere diensten waarmee we u helpen een schone en veilige omgeving te creëren. Wilt u ons inschakelen voor asbestsanering?

Vraag direct een offerte aan

Asbest in uw bedrijfspand of huis

Tot aan 1993 werd asbest vanwege zijn goede eigenschappen -voordelig, sterk, slijtvast en bestand tegen basen en hoge temperaturen- veelvuldig gebruikt voor de bouw van gebouwen en huizen. Pas later werd algemeen bekend dat asbest grote risico’s met zich mee kan brengen voor de gezondheid. Vanaf 1983 werden producten met niet-hechtgebonden asbest (asbestvezels die zich direct in de lucht verspreiden) als vloerzeil en isolatiekoord niet meer verkocht. In 1994 kwam er een totaalverbod op het gebruik van asbest in de bouw en werd ook hechtgebonden asbest als asbestplaten niet meer gebruikt.

asbest herkennen

Hoe herkent u asbest?

Is het bedrijfspand of woning gebouwd voor 1994, dan kan er asbest aanwezig zijn. Van zichzelf hebben de vezels een witte (chrysotiel), blauwe (crocidoliet) of bruine (amosiet) kleur, maar doordat asbest vaak in andere materialen is verwerkt, kan het niet worden herkend op basis van de kleur. Daarnaast is het moeilijk te bepalen of en wanneer asbestvezels in de lucht terechtkomen. Dat is met het blote oog niet te zien. Wilt u weten waar in en rondom het pand u asbest kunt aantreffen? Klik hier.

Risico’s voor uw gezondheid

Omdat niet-hechtgebonden asbest voor het blote oog niet zichtbaar is, maar zich wel gemakkelijk in de lucht verspreidt, is het essentieel dat u het niet aanraakt. Hechtgebonden asbest wordt gevaarlijk wanneer het materiaal beschadigd of verweerd is. Asbestvezels kunnen dan vrijkomen en zich in de lucht verspreiden. Bij inademing wordt de kans op longkanker of andere longziekten groter.

Heeft u te maken met materialen waarin asbest is verwerkt? Hierbij kunt u onder andere denken aan oude vinyltegels, asbestkoord en -kleding, isolatieverpakkingen en asbestplaten. We raden u af deze eigenhandig te verwijderen, omdat het materiaal kan beschadigen en er vervolgens kans is op blootstelling aan asbestvezels. De asbestsanering kunt u het beste overlaten aan een gespecialiseerd bedrijf.

asbestsanering laten uitvoeren inventarisatie

Asbestsanering laten uitvoeren

Om zeker te weten of een materiaal of product binnen uw pand of woning asbest bevat, moet u altijd eerst een asbestinventarisatie laten uitvoeren door een onafhankelijke partij. Dit doen wij niet zelf, om de onafhankelijkheid te waarborgen en de maatschappij te beschermen. Wel kunnen we naar wens een inventarisatiebureau voor u regelen. Bij de asbestinventarisatie wordt vastgesteld met wat voor soort asbest u te maken heeft en onder welke risicoklasse het valt. Meer informatie?

Neem vrijblijvend contact op

Ons asbestsanering stappenplan

De asbestsanering die vervolgens plaatsvindt, moet onder specifieke condities uitgevoerd worden die voldoen aan de Nederlandse wet- en regelgeving. Hieronder vindt u het stappenplan dat we doorgaans volgen voor het verwijderen van asbest. Indien nodig kunnen we ook de renovatie- en sloopwerkzaamheden binnen uw pand of huis op ons nemen. Hierdoor kan hele proces efficiënt en gestroomlijnd ingericht worden.

 1. Asbestinventarisatierapport
  Het onafhankelijk inventarisatiebureau inspecteert welke bronnen asbest bevatten en doet hiervan een melding bij het Landelijk Asbestvolgsysteem (LAVS).
 2. Plan van aanpak en offerte
  Op basis van het inventarisatierapport maken wij een plan van aanpak en een daarop aansluitende offerte.
 3. Ontvangst van offerte
  Het plan van aanpak in combinatie met een strak tijdspad zorgt ervoor dat we tijdens de asbestsanering zoveel mogelijk hinder kunnen voorkomen en faalkosten weten te minimaliseren.
 4. Asbestsanering
  Onze specialisten zijn gediplomeerd en zorgen voor een efficiënte uitvoer van de asbestsanering. Voorafgaand moeten we melding doen bij diverse overheids- en gemeentelijke instanties en wanneer blijkt dat de asbestsanering afwijkt van de inventarisatie, moet de situatie opnieuw beoordeeld worden.
 5. Vrijgeven van locatie
  Na de sanering inspecteert een eigen of een onafhankelijke derde partij of de locatie in kwestie vrijgegeven kan worden. Is een onafhankelijke partij nodig, dan kunnen wij dat voor u regelen.
 6. Herstel
  Wanneer nodig kunnen we de locatie na de asbestsanering voor u herstellen. Denk hierbij aan werkzaamheden als het egaliseren van de vloer of het plaatsen van een plafond.
 7. Afhandeling
  Alle verwijderde asbesthoudende materialen moeten conform de wet afgevoerd worden. Na de asbestsanering ontvangen we een stortbewijs en het officiële vrijgaverapport. Met het rapport kunnen we de afronding van de sanering melden bij het LAVS.

Mini-Containment

NIVO Asbest & Milieutechniek heeft innovatie continu op haar prioriteitenlijst staan. Naast onze innovatie op het gebied van bewonerscommunicatie en media is een efficiënte planning en het minimaliseren van de overlast tijdens een asbestsanering van essentieel belang. Dit is prettig voor onze organisatie, maar ook onze opdrachtgevers profiteren hiervan. Zo zijn wij één van de 12 trotse licentiehouders van Mini-Containment Nederland.

Mini-Containment is een saneermethode, waarbij we met een frame van plexiglas werken. Dit frame wordt over de te saneren asbesthoudende toepassing bevestigd. De sanering vindt plaats binnen het frame van plexiglas. Het frame heeft ronde uitsparingen, waar handschoenen aan vast zitten. De onderdruk wordt door middel van een speciale stofzuiger opgebouwd. Er zijn filterkoppen aanwezig, waardoor de laborant een luchtmeting kan doen. Met de meting kan hij bepalen of er een vrijgave mag plaatsvinden.

minicontainment asbestsanering

Door de Mini-Containment methode is het verplicht dragen van asbestvrije pakken en maskers verleden tijd. Ook het plaatsen van een douchesluis of het opbouwen en afplakken van een containment is niet meer nodig. Mini-Containment werkt sneller, het is kostenbesparend en zorgt voor minimale overlast. Daarnaast kan de bewoner tijdens een asbestsanering gewoon in de woning blijven en hoeft de ruimte vaak niet eens leeg te worden gehaald. NIVO Asbest & Milieutechniek heeft in 2017 ongeveer 1300 succesvolle asbestsaneringen met Mini-Containment uit mogen voeren voor verschillende opdrachtgevers.

Kijk voor meer informatie over Minicontainment op www.minicontainment.nl

Asbestsanering door NIVO Asbest & Milieutechniek

Asbest is een materiaal dat bij blootstelling tot grote gezondheidsrisico’s kan leiden. Om die te minimaliseren, voeren onze specialisten de asbestsanering vakkundig en nauwkeurig uit. Veiligheid, kwaliteit en een goede planning staan voorop en de sanering gebeurt op seriematige wijze. Zo kunnen we voor u de overlast zoveel mogelijk beperken en een veilige, asbestvrije situatie realiseren.

Wilt u meer informatie over onze werkwijze in de asbestsanering? U kunt vrijblijvend een offerte aanvragen of contact met ons opnemen om persoonlijk advies te ontvangen.