Asbestsanering

Bent u op zoek naar een eerlijk advies over asbest, asbestbeleid en asbestsaneringen. NIVO Asbest & Milieutechniek is een gerenommeerde asbest-specialist. Wij vinden dat elke asbest-situatie een eigen afweging verdient, dan maak je geen onnodige kosten voor arbeidsintensieve saneringsopties. Gezondheid is leidend in ons advies, we hebben altijd oog voor de situatie en de meest efficiënte wijze van saneren van het asbest.

Download hier onze brochure NIVO Asbest & Milieutechniek.

Wat is het?

Asbest is een verzamelnaam voor zes natuurlijke mineralen met een vezelstructuur. Asbest stond lang bekend om een aantal goede eigenschappen: het is sterk, slijtvast, bestand tegen basen en hoge temperaturen. Bovendien was het goedkoop. In Nederland zijn veel toepassingen met asbest; wit asbest (chrysotiel), blauw asbest (crocidoliet) en bruin asbest (amosiet).

In het verleden werden asbesthoudende materialen veel gebruikt in gebouwen en woningen. Pas later werd algemeen bekend, dat asbest grote risico’s voor de gezondheid met zich mee kan brengen. Asbest werd met of zonder bindmiddel verwerkt tot verschillende producten. Cement, karton, lijm of gips werd als bindmiddel gebruikt. Soms zijn in één product twee of drie verschillende soorten asbest aanwezig. Door diverse invloeden wordt het bindmiddel aangetast of vergaat het soms zelfs helemaal. Hierdoor komen de asbestvezels los en in de lucht terecht.

Risico

Asbest is niet gevaarlijk zolang de asbestvezels niet in de lucht terecht komen. Het is echter moeilijk te bepalen wanneer dit wel gebeurt, omdat een asbestvezel met het blote oog niet te zien is. Het aanraken van niet-hechtgebonden asbest moeten we ten allen tijden vermijden. Niet-hechtgebonden asbest vindt u bijvoorbeeld in oude vinyltegels, asbestkoord, asbestkleding, isolatie verpakkingen. Dit komt omdat bij niet-hechtgebonden asbest de asbestvezels vrij spel hebben om direct in de lucht te worden verspreid. Door het inademen van asbestvezels bestaat de kans op longkanker of andere longziekten.

Naast niet-hechtgebonden asbest is er hechtgebonden asbest, zoals asbestplaten, buizen of asbest boards. De hechtgebonden asbest wordt pas gevaarlijk als het beschadigd is of verweert door ouderdom. Op dat moment kunnen asbestvezels vrijkomen en verspreiden zich in de lucht. Hierdoor bestaat een grote kans op inademen. Het spreekt voor zich dat bij het verwijderen van hechtgebonden asbestmaterialen ook beschadiging optreed. Hierdoor komen vrijwel zeker asbestvezels vrij. Het verwijderen van asbest doe je niet zomaar even.

Hoe herkent u het?

Vanaf 1994 was er een totaalverbod op het gebruik van asbest in de bouw. Als u een huis, schuur of bedrijfsgebouw hebt dat gebouwd is voor dat jaar, dan is de kans groot dat er asbest is gebruikt bij de bouw. Producten met niet-hechtgebonden asbest zoals vloerzeil en isolatiekoord mochten vanaf 1983 al niet meer worden verkocht. Het bouwjaar geeft ons al een eerste indicatie of er eventueel asbest aanwezig kan zijn.

Kunt u asbest zien?

Asbestvezel heeft van zichzelf een witte, blauwe of bruine kleur. Door het gebruik van asbest in verschillende materialen kan de asbest niet op basis van kleur worden herkend. Door het vermengen van de asbestvezel is het moeilijk om op voorhand vast te stellen of een materiaal asbesthoudend is. Alleen in een laboratorium kan met 100 procent zekerheid worden vastgesteld of een materiaal of product asbest bevat. Wel kunt u producten of materialen herkennen waarin mogelijk asbest zit. Hieronder staan twee afbeeldingen met daarin een overzicht waar u asbest in en rondom woningen en gebouwen kunt vinden.

Om zeker te weten of een materiaal of product asbest bevat moet u altijd eerst een asbestinventarisatie laten uitvoeren door een onafhankelijke partij. Hierbij wordt vastgesteld wat voor soort asbest het is en onder welke risicoklasse deze valt.

Bij twijfel of om er zeker van te zijn dat er geen asbest in het pand zit, kunt u advies vragen van een van onze professionals.

Hoe gaat NIVO te werk bij asbestsanering?

Asbest moet onder bepaalde wettelijke condities verwijderd worden. Hier is door de Nederlandse overheid een wet- en regelgeving voor opgesteld. Hieronder ziet u een kort stappenplan hoe NIVO te werk gaat bij het verwijderen van asbest.

Stap 1: Asbestinventarisatierapport

Voordat er gestart kan worden met het saneren van asbest, dient er altijd eerst een asbestinventarisatie te worden gemaakt door een onafhankelijk inventarisatiebureau. Deze kan door NIVO worden geregeld, maar de opdrachtgever kan dit ook zelf regelen. Om de onafhankelijkheid te waarborgen en ter bescherming van de maatschappij kan een asbestsaneerder nooit zelf een asbestinventarisatie doen of omgekeerd. Vanuit de asbestinventarisatie stelt het asbestinventarisatiebureau een rapport op. Uit deze inventarisatie blijkt welke bronnen asbesthoudend zijn, waar deze bronnen zich bevinden en in welke risicoklasse deze vallen. Hiervan wordt vervolgens melding gemaakt in het Landelijk Asbestvolgsysteem (LAVS).

Stap 2: Plan van aanpak en offerte

Na ontvangst van het asbestinventarisatierapport maakt NIVO een plan van aanpak om de asbest te verwijderen. Bij ons staat veiligheid, een goede planning en kwaliteit altijd voorop. Onze kracht ligt bij het uitvoeren van seriematige saneringen, waarbij één of meerdere bronnen asbest uit (bewoonde) wooneenheden moeten worden verwijderd. Wij zorgen voor minimale overlast voor bewoners en omwonenden. Het plan van aanpak wordt vervolgens omgezet naar een correcte offerte.

Stap 3: De opdrachtgever ontvangt de offerte

De opdrachtgever ontvangt van ons een uitgewerkte offerte, die aansluit bij het inventarisatierapport. Wij onderscheiden ons niet met de prijs, maar we minimaliseren de faalkosten met een doordacht plan. Met een strak tijdsplan kunnen de bewoners sneller gebruik maken van hun woning en weten we op die manier de bewonerstevredenheid zo hoog mogelijk te houden. Als de opdrachtgever akkoord heeft gegeven op de offerte, start de saneringsfase.

Stap 4: Asbestsanering

Voordat er gestart kan worden met de sanering, moet NIVO de asbestsanering eerst aanmelden bij verschillende instanties vanuit de overheid en de gemeente. Er moet onder andere een sloopmelding worden aangevraagd. Als de sloopmelding binnen is, dan kan er daadwerkelijk gestart worden met de sanering. Een asbestsanering mag nooit afwijken van het inventarisatierapport of de aangevraagde sloopmelding. In de praktijk kan het voorkomen dat de werkelijke situatie afwijkend is van het rapport of er worden extra asbesthoudende bronnen aangetroffen. In een dergelijke situatie moet het werk worden stilgelegd en de situatie opnieuw worden beoordeeld.

De asbestsaneringen worden bij NIVO altijd uitgevoerd door gediplomeerde medewerkers. Zij hebben oog voor de situatie waarin zij werken. Hierbij staat veiligheid en klanttevredenheid hoog in het vaandel. Bij een sanering wordt altijd geprobeerd om de bijkomende schade zo klein mogelijk te houden en de sanering in één keer goed uit te voeren.

Stap 5: Vrijgeven Werklocatie

Als de asbestsanering is uitgevoerd, dan moet de locatie worden vrijgegeven. Afhankelijk van de risicoklasse, waarin de asbesthoudende bron is ingedeeld, kan dit plaats vinden door een eigen visuele inspectie of door een inspectie van een onafhankelijke derde partij. Deze onafhankelijke derde partij wordt door NIVO geregeld. Nadat de locatie officieel wordt vrijgegeven, dan kan de werkplek worden opgeruimd. Dit gebeurt vaak binnen elke uren nadat de sanering klaar is.

Stap 6: Herstel

Door onze eigen hersteldienst (bouwsupport) kunnen ná een asbestsanering allerlei herstelwerkzaamheden worden uitgevoerd. U kunt dan denken aan het dichtleggen van bergingen met golfplaten, het plaatsen van een drempel (dorpel), vloerluik, bovenlicht, vensterbank, paneel, plafond of het egaliseren van een vloer na het saneren van asbesthoudend zeil. Wij denken met u mee en zetten graag een stapje extra om u goed te helpen.

Stap 7: Afhandeling

Na de sanering moeten de verwijderde asbesthoudende bronnen conform de wet- en regelgeving worden afgevoerd. Hier ontvangen wij een officieel stortbewijs van. Binnen enkele dagen ontvangen wij ook het officiële vrijgave rapport. Met behulp van deze documenten kunnen wij in het Landelijk Asbestvolgsysteem melden, dat de asbesthoudende bron op het werkadres is gesaneerd.

Na onze asbestsaneringen voeren wij periodiek een bewonerstevredenheidsonderzoek uit. Hierdoor kunnen wij onze kwaliteit meten en waar nodig bijsturen, zodat we onze goede uitvoering blijven borgen.

Mini -Containment

NIVO Asbest & Milieutechniek heeft innovatie continu op haar prioriteitenlijst staan. Naast onze innovatie op het gebied van bewonerscommunicatie en media is een efficiënte planning en het minimaliseren van de overlast tijdens een asbestsanering van essentieel belang. Dit is prettig voor onze organisatie, maar ook onze opdrachtgevers profiteren hiervan. Zo zijn wij één van de 12 trotse licentiehouders van Mini-Containment Nederland.

Mini-Containment is een saneermethode, waarbij we met een frame van plexiglas werken. Dit frame wordt over de te saneren asbesthoudende toepassing bevestigd. De sanering vindt plaats binnen het frame van plexiglas. Het frame heeft ronde uitsparingen, waar handschoenen aan vast zitten. De onderdruk wordt door middel van een speciale stofzuiger opgebouwd. Er zijn filterkoppen aanwezig, waardoor de laborant een luchtmeting kan doen. Met de meting kan hij bepalen of er een vrijgave mag plaatsvinden.

Door de Mini-Containment methode is het verplicht dragen van asbestvrije pakken en maskers verleden tijd. Ook het plaatsen van een douchesluis of het opbouwen en afplakken van een containment is niet meer nodig. Mini-Containment werkt sneller, het is kostenbesparend en zorgt voor minimale overlast. Daarnaast kan de bewoner tijdens een asbestsanering gewoon in de woning blijven en hoeft de ruimte vaak niet eens leeg te worden gehaald. NIVO Asbest & Milieutechniek heeft in 2017 ongeveer 1300 succesvolle asbestsaneringen met Mini-Containment uit mogen voeren voor verschillende opdrachtgevers.

Kijk voor meer informatie over Minicontainment op www.minicontainment.nl

Om een goede indruk te krijgen hoe een mini containment er in de praktijk uitziet bekijk je onze korte film over minicontainment