Spouwcleaning woning Dokkum

Spouwcleaning en het opnieuw isoleren van een woning zorgen voor een hoger rendement en een beter leefcomfort.

Verwijdering oude UF schuim

Woningen van voor 1978 gebouwd met een lege spouwmuur zijn in het verleden, vanaf de jaren ’70, na-geïsoleerd met UF schuim (ureum-fenolformaldehydeschuim). Bij veel woningen is deze UF schuim na tientallen jaren nog steeds in redelijke staat. Maar het kan ook zijn dat de UF schuim isolatie kwaliteit slecht is in uw huis. Dat betekent dat het schuim is gaan scheuren en ‘verpoederen’, waardoor er vocht- en schimmelproblemen kunnen ontstaan. Daarnaast zorgt het ‘verpoederen’ van de UF schuim dat delen van de spouwmuur niet meer optimaal geïsoleerd zijn. 

voor 2023 spouwcleaning Dokkum

NIVO Isolatiezorg heeft in Dokkum een dergelijke woning gespouwcleaned. Hierbij is de oude UF schuim door een speciaal hiervoor ontwikkelde machines volledig uit de spouwmuur verwijderd. Daarna is de muur door ons geïsoleerd met EPS PlusParel HR++. Het rendement voor de bewoners was dan ook direct zichtbaar.