47 Woningen van Accolade

voor 2023 saneren 47 woningen

Door slim gebruik te maken van mini-containment hebben wij de overlast voor bewoners bij het saneren van asbesthoudende dorpels beperkt. Hiermee zorgen we voor een snelle en kwalitatief hoogstaande asbestsanering bij in totaal 47 woningen van Accolade Woningcorporatie in Sneek.